Joan Magrané Figuera

 

Xxxi Queen Sofía Composition Prize Fundació de Música Ferrer-Salat

Lauréat of the Villa Medici (Académie de France, Rome) — 2016